ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

Projekty v oblasti ŽP podle krajů

Rozšíření kanalizační sítě v OstravěVýstavba kanalizační sítě v BrněDostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblastiIntenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města JihlavaDobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města OlomoucOchrana vod v povodí řeky DyjeOchrana vod v povodí řeky DyjeOchrana vod v povodí řeky DyjeOchrana vod v povodí řeky DyjeOchrana vod v povodí řeky DyjeNakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu JesenickaČistá řeka BečvaKomplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféryZajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní ČechyRekonstrukce stokové sítě Žďár nad SázavouNakládání s odpady v BrněZnojmo - rekonstrukce kanalizaceKarviná - rozšíření kanalizacePříbram - úprava ČOVDoplnění vodohospodářské infrastruktury města PlzeňRekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické NisyKarlovy Vary - regionální vodohospodářský projektKlatovy - čisté městoRozšíření kanalizace v aglomeraci BerounZlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fázeOdkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky RadbuzyOdkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky RadbuzyOdkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky RadbuzyBřeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky DyjeBřeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky DyjeBřeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky DyjeBřeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky DyjeOlomouc - kanalizace - II. etapaStřední Pomoraví/HodonínskoStřední Pomoraví/HodonínskoStřední Pomoraví/HodonínskoŠlapanicko - Čistá Říčka a RakovecŠlapanicko - Čistá Říčka a RakovecŠlapanicko - Čistá Říčka a RakovecNovostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v KravaříchLabe-LoučnáLabe-LoučnáLabe-LoučnáZajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region TřebíčskoMladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vodMladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vodMladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vodRekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese VyškovZlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a MoravyZlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a MoravyZlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a MoravyČistá horní ÚpaČistá horní ÚpaČistá horní ÚpaCidlinaCidlinaCidlinaRekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu JihlavskoRevitalizace povodí Olše IRevitalizace povodí Olše IRevitalizace povodí Olše INáprava stavu kanalizační soustavy aglomerace TáborskoČisté horní Labe
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.