další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Javoříčské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

GEOLOGICKÝ VÝVOJ OBLASTI

Oblast Javoříčského krasu vyniká extrémní geologickou pestrostí. Podloží oblasti je tvořeno horninami nectavského (převážně žuloruly), kladeckého (převážně fylity a fylonity) a svinovsko-vranovského (převážně svory) krystalinika proterozoického stáří. Ve spodním devonu docházelo k ukládání slepenců (bazální klastika) později břidlic, prachovců a pískovců. Těsně před počátkem karbonátové sedimentace došlo v oblasti k výlevu bazických vulkanitů, které dnes nacházíme v podobě metabazitů a jejich tufů. Ve středním devonu již převažovalo ukládání vápenců macošského souvrství, které dnes dosahuje mocnosti až několika set metrů. Vápence vystupují v několika ostrůvcích, z nichž nejrozsáhlejší je tvořen kopci Špraněk a Kadeřín.
Krápníky, foto Jan FlekVe svrchním devonu již převažovala sedimentace nekarbonátových hornin: břidlic, slepenců, prachovců, drob, která s přestávkami pokračovala až do konce prvohor. Karbonátová sedimentace je zastoupena vápenci ponikevského a líšeňského souvrství. V druhororách docházelo k sedimentaci převážně ve svrchní křídě a dnes je zastoupena pískovci, prachovci a slínovci. V období třetihor byla významná bádenská mořská záplava, která je dokladována polohami vápnitých jílů - téglů.

KRÁPNÍKOVÁ VÝZDOBA (a minerální výplně)

Prostory pod Špraňkem jsou nefalšovanou encyklopedii krápníkových tvarů. Rozmanité mnohobarevné formy speleotém byly obezřetně chráněny i během prvních zpřístupňovacích prací. Tisíce jemných brček, zdobících stropy podzemních dvoran, jsou na mnoha místech svými proporcemi naprosto odlišné. Nespočet tvarů hůlkových a mrkvových stalaktitů střídají stalaktity excentrické. Skupinky hůlkových stalagmitů doplňují obří sintrové kupy a stěny jsou pokryty stovkami čtverečních metrů sintrových kaskád a náteků. Nelze opomenout ani záclony či sférolitické krápníky. Javoříčské jeskyně patří se svou krápníkovou výzdobou mezi nejkrásnější v České republice.

Exentrika, foto Alexandr KomaškoSPECIFIKA

Javoříčská excentrika
Excentrické krápníky (též heliktity), jsou útvary sekundární krasové výplně rostoucí proti zákonům gravitace. Nejjemnější „fibro" formy heliktitů mají tloušťku menší než 1 mm, jsou různě např. spirálovitě pokroucené nebo rostou jiným směrem, než svisle dolů. Excentricita se projevuje také u masivnějších krápníků, které jsou různě zakřivené. Na vzniku těchto forem se podílí řada faktorů. Zakřivený růst bývá spojován se silným prouděním vzduchu. Pokud skapová voda v jeskyni vytryskuje pod tlakem, tvoří se na stěnách, nebo i na svisle rostoucích stalaktitech krápníkové výrůstky. Tvorba heliktitů může být způsobena též přítomností nečistot či cizích iontů v krystalové mřížce kalcitu.

Excentrické krápníky lze spatřit na mnoha místech v systému Javoříčských jeskyních a to v rozsáhlých uskupeních. Zvláště ve stropních částech Jeskyní míru je akumulace heliktitů největší.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.