další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Pomezí
Spustit virtuln prohldku

 Odbočka v chodbě před Bílým dómem, foto P. Zajíček, archiv SJ ČR

VÝVOJ JESKYNÍ

Jeskyně Na Pomezí jsou svým rozsahem a délkou největším krasovým systémem, vytvořeným v krystalických vápencích (mramorech) v České republice. Rozhodující pro vývoj jeskyní byla vysoká chemická čistota krystalických vápenců, příhodný sklon vrstev a značné tektonické rozpukání s několika různě orientovanými systémy puklin a zlomů. Důležitým faktorem byla také poloha těchto vápenců nad erozní bází území.

Krasové procesy, vytvářející Jeskyně Na Pomezí, začaly ve třetihorách, v období deštivého, teplého až subtropického klimatu. Prosakující vody svou korozní a erozní aktivitou rozšiřovaly trhliny ve vápencích a vytvářely první úseky puklinových jeskyní, které se postupně spojovaly, zahlubovaly, vytvářely souvislé cesty pro podzemní toky, a tak se rychleji rozšiřovaly do větších jeskynních prostor. S počátkem čtvrtohor ovlivnilo vývoj jeskynního systému také ochlazování a příchod ledových období (glaciálů). Docházelo k promrzání vápencového masivu, led v puklinách jej trhal místy až do hloubky 20 m. Ve vyšších polohách jeskyní docházelo k úplnému rozrušení vápencových vrstev a řícení bloků, které zavalovaly níže ležící prostory (např. Královský dóm, Dóm chaosu).

V jeskyních jsou známy dvě výrazné výškové úrovně. Horní patro je porušeno zvětráváním, spodní patro si zachovalo známky modelace podzemním tokem. Etážový systém dokládá, že se jeskyně vyvíjely v závislosti na zahlubování údolí potoka Vidnávky. Vytvořily se v nich vysoké puklinové chodby, které jsou na několika místech křížících se tektonických zón rozšířeny do dómovitých prostor.

K pozoruhodnostem vývoje Jeskyní Na Pomezí rovněž patří, že některé jejich formy a tvary nesou znaky známé z vysokohorských krasových oblastí. Celý proces vývoje a různorodosti jeskynních tvarů dokumentuje jejich polygenetický a polycyklický vývoj.
Jeskyně Na Pomezí nejsou izolovanou jeskyní, ale součástí dosud málo poznaného krasového systému, který prostupuje vápencovým masivem Smrčníku(798 m n. m.), v němž je dosud registrováno deset jeskyní a další byly zničeny v místním lomu při dobývání vápence.
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.