další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Pomezí
Spustit virtuln prohldku

VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI A JESKYNĚ V BLÍZKÉM OKOLÍ

Z celkové délky 1320 m jeskynního systému Na Pomezí je 450 m upraveno a jen 390 m měří veřejnosti přístupná návštěvní trasa. Ostatní jeskynní prostory nelze k turistickému okruhu připojit pro jejich velkou členitost, místy příliš komplikované a úzké profily chodeb či velké výškové rozdíly. Jakýkoliv pokus o zpřístupnění by je zničil. V roce 1999 pracovníci správy jeskyní zhotovili podrobnou fotodokumentaci, která ukazuje rozmanitost a pestrost forem krápníkové výzdoby nezpřístupněných prostor.

V blízkosti Jeskyní Na Pomezí se nachází devět dalších menších jeskyní, které s nimi tvoří jeden genetický celek a hydrologický systém. Nejhlubší partie již zmíněné jeskyně Rasovny jsou vzdáleny pouze 20 – 25 m od chodeb Jeskyní Na Pomezí. Na opačné straně systému už speleologové České speleologické společnosti z Jeseníku spojení se sousední Liščí dírou v roce 2008 objevili a prolezli. Dohromady tak jeskynní systém měří už 1760 m. V Liščí díře jeskyňáři objevili největší prostoru této krasové oblasti, Rumový dóm o rozloze 40 x 20 m a výšce 15 m, s mimořádně bohatou krápníkovou výzdobou a s největším krápníkem v této oblasti, 7 m vysokým stalagnátem. Propojení se dá očekávat i s nedalekou, 15 m dlouhou propasťovitou jeskyní zvanou Netopýrka. Za hlavní klíč k celému podzemnímu krasovému systému Na Pomezí je však pokládáno Smrčnické propadání. Poloslepé údolíčko v lese nad jeskyněmi, kde do hlinitých sutí mizí potok, přitékající ze svahů Smrčníku. Barvicí pokusy prokázaly, že po průtoku dosud neznámými patry jeskynního systému jeho voda již po 1 hodině vyvěrá v krasových pramenech o 61 m níže, v údolí Vidnávky. Proniknout Smrčnickým propadáním do podzemí znamená výkop hluboké šachtice v nestabilních, vodou protékaných sutích. Speleologům Krajského vlastivědného muzea v Olomouci v sedmdesátých letech minulého století už 20 m hlubokou šachtici zničil jediný vodní příval.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.