další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Špičáku
Spustit virtuln prohldku

HISTORIE, OBJEVOVÁNÍ, ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ JESKYNĚ

Nápis z roku 1519, foto J. Flek, archiv SJ ČRJeskyně Na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně v Evropě. Jisté je, že byla objeveny při lámání mramoru již ve středověku. Bývala čas od času používaná jako úkryt. Na začátku 19. století byla v jeskyni nalezena lidská kostra, pokládaná za pozůstatky osamělého návštěvníka, který zde zabloudil a vyhladověl.

V 80. letech 19. století na žádost německého horského spolku MSSGV jeskyně odborně prozkoumal brněnský geolog Alexandr Makowsky a roku 1885 je zmapoval vojenský topograf Johan Ripper, zeť zakladatele jesenických lázní G. Priessnitze. Jeho pozoruhodně přesná mapa byla užívána ještě ve 20. století. První zprávy o historických nápisech podal roku 1886 frývaldovský vlastivědný pracovník Adolf Kettner.

V letech 1884 – 1885 německý horský spolek MSSGV jeskyně primitivně upravil a zpřístupnil veřejnosti. Návštěvníci procházeli jeskyněmi s průvodcem a svítili si karbidovými lampami. Snad vysoké vstupné bylo příčinou malé návštěvnosti a spolek se posléze jeskyní zřekl. Přesto byly až do druhé světové války významným turistickým centrem. Za války byly jeskyně opět úkrytem obyvatel z okolí, i německých vojáků. Ještě počátkem roku 1947 se v nich ukrývali příslušníci organizace Wehrwolf.

V roce 1949 převzal opuštěné jeskyně Komunální podnik v Jeseníku a následně národní podnik Turista - Severomoravský kras, který je v letech 1954 – 1955 znovu upravil, elektricky osvětlil a doplnil o štolu nového východu. Slavnostně byly jeskyně otevřeny v květnu 1955. V roce 1994 byl přístup k jeskyni i některé části prohlídkové trasy přizpůsobeny parametrům invalidních vozíků a jeskyně se staly bezbariérovými.

HISTORICKÉ NÁPISY A KRESBY NA STĚNÁCH JESKYNĚ

Nápis, foto J. ŠírJeskyně Na Špičáku patří mezi přírodní výtvory poznamenané mimořádným množstvím nápisů a kreseb. Zatímco v dnešní době je poškozování jeskyní nápisy nežádoucí a trestné, zachování tohoto nešvaru z historických dob je cenným pohledem do minulosti. Každý záznam, letopočet, znak či vyobrazení pomáhá nahlédnout do historie jeskyní a jejich využívání, o čemž máme často jen mlhavé informace. Epigrafické záznamy na stěnách jeskyní Na Špičáku studovali a dokumentovali odborníci už několika generací. Za nejstarší ověřený letopočet napsaný na jeskynní stěně dlouho považovali datovaný záznam z roku 1564. Následně jsou také uváděny zejména letopočty 1613, 1645, 1678, 1743, 1763 a mnoho z 19. století. Orientační archeologický průzkum nápisů v roce 2003 však odhalil zatím nejstarší letopočet z roku 1519 s pravděpodobně prospektorským symbolem. V jeskyni je však mnoho dalších nápisů a kreseb, mnohdy už nečitelných a bez udání letopočtu. Není vyloučeno, že některé jsou ještě starší.

Nápisy a kresby byly vytvářeny různou technikou. Nejběžnější jsou záznamy psané uhlem, červenou rudkou a tuhou. Používána byla také rudka hnědá, saze a několik záznamů je tesáno, ryto nebo do skály vyškrabováno. Pomineme-li nečitelné nápisy, jména a texty bez udání letopočtu, nejvíce záznamů pochází z 19. století a počátku 20. století (od roku 1885 byly jeskyně oficiálně zpřístupněny veřejnosti). Několik letopočtů je ze 17.století.

Mimořádný zájem vyvolávají kresby a piktogramy. Několikrát se v jeskyních opakuje znak dvou zkřížených šavlí a to v místech hůře přístupných. Objevuje se také symbol hornictví – zkřížená kladiva. Unikátem je nedávno zrestaurovaná renesanční malba Adorace Krucifixu a alchymistické symboly slunce (zlato) a půlměsíce (stříbro), které patří k nejstarším a po pravěkých malbách v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu jsou druhé nejstarší dochované jeskynní malby v České republice.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.