další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Špičáku
Spustit virtuln prohldku

Nápisy v Hlavní chodbě, foto P. Zajíček, archiv SJ ČROCHRANA, VÝZKUM A VYUŽITÍ JESKYNĚ

 

Jeskyně Na Špičáku je součástí národní přírodní památky Na Špičáku, vyhlášené v roce 1970 ministerstvem kultury ČR na rozloze 7,05 ha. Spolu s ostatními podzemními i povrchovými krasovými jevy a jejich živou přírodou (např. hojným výskytem tisů), je přísně chráněna podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Od roku 1991 je s ostatními veřejnosti zpřístupněnými jeskyněmi ve správě a přímé péči ústřední odborné organizace státní ochrany přírody. Podle režimu, který limituje počty i frekvence skupin návštěvníků, slouží veřejnosti a odborným exkurzím. Příležitostně se v jejím podzemí konají také koncerty komorní hudby. Ročně jeskyni navštíví přibližně 16 tisíc turistů.

Jeskyně je významným biotopem netopýrů a vrápenců. V roce 1996 zde bylo zjištěno sto zimujících jedinců šesti druhů, mezi nimiž byl i vzácný netopýr černý (Barbastella barbastellus).

Unikátní jeskynní systém je předmětem zájmu odborníků různých vědních oborů. Je zde sledován stav a změny mikroklimatu, hydrologické poměry a prováděn biospeleologický výzkum bezobratlých. Pokračuje také archeologický průzkum a dokumentace historických nápisů a kreseb.

Spolu s jeskyněmi Na Pomezí je jeskyně Na Špičáku jedním ze stanovišť, kde Akademie věd ČR v rámci mezinárodního výzkumného programu monitoruje pohyby zemských bloků.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.