další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Špičáku
Spustit virtuln prohldku

VZNIK A VÝVOJ JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU

Na tektonicky narušené vrstvy mramorů, které budují Velký Špičák a jeho okolí, výrazně působily srážky i povrchové vodní toky. Rozpouštěním kalcitu postupně rozšiřovaly pukliny, vytvářely podzemní kanály, kterými voda odtékala do vznikajících údolí a pomalu vytvářely jeskynní labyrint. Za podmínek, které panovaly na většině území dnešní České republiky, by jeskynní systém pod Špičákem dnes pravděpodobně sestával z úzkých puklinových chodeb, možná i pro člověka neprostupných. Severský kontinentální ledovec, který se zejména v předposlední době ledové (saalské) zhruba před 150 tisíci lety zastavil až o naše pohraniční hory, však významně ovlivnil další vývoj jeskyní. Při oteplování a pozvolném ústupu ledovce modelovaly jeskyně i jeho tavné vody. Výrazně agresivnější ledovcová voda urychlila vývoj podzemních dutin a protože v nich po velmi dlouhou dobu tvořila trvalá podzemní jezera, způsobila zejména jejich rozšiřování. Nejaktivněji rozpouštěla vápenec při hladině jezer, takže podzemní chodby dostávaly neobvyklý srdcovitý profil a v celém systému vznikla výrazná horizontální úroveň stropů a výklenků. Tato geneze a modelace jeskyně nemá u nás obdoby a i v jiných zemích je velmi vzácná. Do světové odborné literatury byl tento fenomén uveden právě na příkladu Jeskyně Na Špičáku.
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.