další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Turoldu
Spustit virtuln prohldku

Jihomoravský kras

Pavlovské vrchy, foto J. Kolařík

je vápencové území na samém jihu Moravy - Pavlovské vrchy, protáhlý členitý hřeben vystupující v délce 10 km a šíři 7 km z nížiny Dyjskosvrateckého úvalu mezi Mikulovem, Věstonicemi a Pavlovem. Tvoří je druhohorní, jurské až křídové vápence, které náleží geologickým příkrovům Západních Karpat. Zatím osmnáct známých jeskyní se nachází ve vrchu Turold, Svatém kopečku, Šibeničním a Růžovém vrchu, na Tabulové hoře, Martince, Kotli, Soutěsce a v Mušlově. Největší podzemní systém tvoří Jeskyně Na Turoldu - Liščí díra.

 

 

Jeskyně Na Turoldu  Vchod do jeskyně, foto J. Kolařík

  • se nachází při severním okraji Mikulova v opuštěném kamenolomu pod vrchem Turold (385 m n. m.)
  • byla objevena při těžbě kamene roku 1951 nedaleko již dříve zničené Turoldovy jeskyně
  • je složitým a mimořádně členitým systémem chodeb síní a dómů o sedmi patrech 
  • je dlouhá celkem 1650 m s výškovým rozpětím (denivelací) 47 m a spolu s LIščí dírou je největším jeskynním systémem v druhohrních vápencích České republiky o celkové délce 3100 m
  • má stěny místo krápníků tvarované a zdobené unikátní "turoldskou výzdobou", která nemá v našich jeskyních obdoby
  • má teplotu vzduchu 7,1 - 9,1 °C, vodu v jezerech 6°C, relativní vlhkost vzduchu "pouhých"  74 - 84%>
  • je největším zimovištěm ohroženého "netopýra" vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na jižní Moravě
  • je jedinou veřejnosti zpřístupněnou jeskyní v druhohorních vápencích v ČR
  • od roku 2004 má 280 m dlouhou návštěvní trasu s průměrnou dobou prohlídky 40 minut
  • leží na území přírodní rezervace Turold (16,84 ha od roku 1946) v chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Pálava
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.