další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Turoldu
Spustit virtuln prohldku

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Délka

300 m

Převýšení

35 m

Doba prohlídky

50-60 minut

Počet schodů

320

Teplota vzduchu

7-9°C

Vlhkost vzduchu

84-95%

Prohlídka jeskyně

Prohlídka jeskyně se z důvodu fyzické náročnosti nedoporučuje osobám s pohybovými problémy.

foto J. Kolařík

Jezerní dóm

           

Sestupná chodba, foto J. Kolařík

Sestupná chodba

Od správní budovy návštěvníci prochází k jeskyni 350 m dlouhým úsekem naučné stezky a geoparku, areálem bývalého kamenolomu v přírodní rezervaci Turold. 

Za ocelovou mříží a pancéřovými dveřmi v portálu jeskyně se nachází Stará síň - první z objevených prostor jeskynního systému. Síni vévodí mohutný kámen Strážce, na stěnách i stropech se zachovala torza krápníkové výzdoby 

              Prohlídková trasa začíná 15 m dlouhou Sestupnou chodbou, jejíž stěny zdobí třpytivé krystaly a jehličky kalcitu, do Balvanitého dómu, který dostal název od mohutných bloků, odtržených od stropů. Při vstupu do Balvanitého dómu se po pravé straně otvírá úchvatný pohled do nižších částí jeskyně. Pozoruhodná modelace stropu i bočních partií dokládá výrazné působení vodní eroze i koroze na vznik a vývoj těchto prostor. Levou stranu dómu lemuje 18,5 m vysoká puklina, která ústí do Horních pater jeskynního systému.                                                    

           Prohlídka pokračuje sestupem po dřevěném schodišti do Klenotnice. Její bělostné stěny jsou rozleptány do mimořádně  členitých prostor a dutinek. Podobají se kamenné pěně, jejíž výstupky místy přecházejí do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků, pokrytých třpytivými krystaly čistého kalcitu. Dostaly název „turoldská výzdoba“ a nemají v našich jeskyních obdoby. V některých návštěvnících vyvolávají pocit procházky po dně korálového moře.

Po kamenných schodech  sestupujeme do Netopýřího dómu. Objevitelé jej nazvali podle kolonie spících netopýrů a i v současnosti zde každoročně zimuje okolo 250 vrápenců malých. Sněhobílé stropy dómu zbarvily oxidy železa hnědavými skvrnami a oxidy manganu je pokryly drobnými černými tečkami.

foto J. Kolařík

Stará síň

foto J. Kolařík

Balvanitý dóm

Netopýří dóm je jednou z hlavních křižovatek jeskynních chodeb. Krátká spojovací chodba vede odtud do Síně konce. Malá výstavka tu návštěvníkům představuje kosti mamuta, pratura, prakoně i medvěda, nalezené v odlámaných jeskyních na Turoldu, i druhohorní zkameněliny mlžů a plžů z Pálavských vrchů. Z Netopýřího dómu také pokračuje schodiště do Pohádkové síně. Zdobí ji navětralé dolomitizované partie vápenců, jejichž bizadní tvary připomínají nejrůznější figurky. Zejména malí návštěvníci v nich vidí madonu, kulturistu, psa, hokejového brankaře, zříceninu hradu aj. Dno prostor zde vyplňuje v jeskyních neobvyklý, bílý vápencový písek. Poslední zastávkou, kam lze sestoupit z Netopýřího dómu 7 m hlubokou propástkou, je Jezerní síň. V této největší prostoře prohlídkové trasy se návštěvník nachází pod úrovní vchodu. Síň je periodicky zaplavována vzedmutou hladinou spodní vody, která tu vytváří několik působivých, smaragdově zelených jezírek.
   
 
Následuje Síň U Žraločí tlamy, které dominuje kamenný útvar podle něhož dostala svůj název. Otvor vpravo vede do Bludiště. Lemují jej torza kamenných varhan. Strop, který přechází do 8 m dlouhého komína, si zahrál ve  filmu „Třetí skoba pro kocoura“.
 
 

 

 

 

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.