další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Výpustek
Spustit virtuln prohldku

Chodbička v Jindřichově sálu v Jeskyni Výpustek, foto Patr ZajíčekVývoj jeskynního systému

V Moravském krasu je evidováno přes 1100 jeskyní a propastí. Vznikaly postupnou erozní a korozní činností srážkových vod a jejich podzemních toků v tektonicky porušených a poměrně dobře rozpustných vrstvách vápenců.

Jeskynní systém Výpustku vznikal v několika vývojových fázích ponornou činností Křtinského potoka a jeho přítoků. Rozsah a uspořádání podzemních prostor ovlivnilo pravděpodobně i podzemní odvodňování Babické plošiny.

Výpustek má dvě patra. Vývojově starší prostory horního patra jsou mohutnější a rozlehlejší. Spodní patro leží o 40 m hlouběji a je dosud známo jen v několika krátkých úsecích, dosud protékaných podzemním tokem Křtinského potoka. Obě jeskynní úrovně propojují propasti, z nichž některé jsou dnes zasypány. Křtinský potok se po několika kilometrech neznámého podzemí opět objevuje na povrchu v závrtu Otevřená skála v těsné blízkosti silnice.

Podstatná část prostor horního patra byla vyplněna hlinitými sedimenty s vysokým obsahem fosfátů a četnými kosterními pozůstatky pleistocénních obratlovců. Pod hlínami jsou místy polohy říčních štěrků, dokládající dávnou aktivitu podzemních toků. Protože Výpustek byl převážnou část 20. století speleologům nepřístupný a mnoho vstupů do bočních chodeb bylo zazděno, není dosud zcela poznána hydrografie a paleohydrografie tohoto komplikovaného jeskyního systému. Kolem jeskynních prostor, zvláště jejich spodních pater, kolují už od středověku legendy a také z první poloviny 20. století existují zprávy o rozlehlých chodbách spodních pater, které jsou v současné době neznámé.

Krápníková výzdoba

Ve zpřístupněných prostorách Výpustku byla původní krápníková výzdoba drastickým způsobem zničena. Již Lichtenštejnové vylamovali krápníky pro interiér své umělé jekyně v Lednickém zámku. Další zničující etapou byla těžba fosfátových hlín ve 20. letech 20. století a ani německá podzemní továrna nepřispěla k zachování přírodních hodnot. Poslední ranou byl požár v dubnu 1945. V současnosti lze, zvláště ve stropních partiích chodeb, pozorovat na tmavých pahýlech starých krápníků poměrně rychlou tvorbu mladých, bílých stalaktitů. Naštěstí hůře přístupné prostory, jako je Nízká chodba či Salmův Výpustek, nebyly lidskými zásahy výrazněji poškozeny. Některé partie těchto veřejnosti nepřístupných částí tak dosud oplývají bohatou a krásnou krápníkovou výzdobou.
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.