další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Kateřinská jeskyně
Spustit virtuln prohldku

VÝVOJ KATEŘINSKÉ JESKYNĚ

V Moravském krasu je evidováno přes 1100 jeskyní a propastí. Vznikaly postupnou erozní a korozní činností srážkových vod a zahlubováním jejich podzemních toků v tektonicky porušených a poměrně dobře rozpustných devonských vápencích. Kateřinská jeskyně je pravděpodobně nejvýznamnější částí prastarých vývěrů říčky Punkvy ještě z dob, kdy neexistovaly Punkevní jeskyně. Po ústupu třetihorní bádenské mořské záplavy z Moravského krasu, došlo k významným změnám na jeho podzemních krasových tocích. Původní směry odvodňování do Jedovnické kotliny se radikálně změnily a krasové vody začaly prořezávat vápencový masív do údolí řeky Svitavy. Výsledkem je tak i dnešní největší hydrografický systém Moravského krasu – systém podzemní Punkvy, jehož součástí byla kdysi i Kateřinská jeskyně.

V následujících obdobích, zejména ve starších čtvrtohorách (pleistocénu), docházelo v podzemí k mohutnému řícení stropů, které dalo prostorám Kateřinské jeskyně jejich dnešní podobu. A protože byla kdysi podzemní cestou Punkvy, lze předpokládat existenci dalších rozsáhlých prostor i mezi ní a Macochou. Do nich se však ještě nikomu nepodařilo proniknout, protože cesty přetíná mohutná tektonická porucha a dalšímu postupu brání nebezpečný a nepřekonatelný zával.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.