další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Koněpruské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Český kras

je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách. Leží mezi Prahou a Zdicemi v centrální části Barrandienu, na ploše okolo 144 km2. Je tvořen prvohorními usazeninami silurského a devonského stáří. Nesouvislý pás převážně vápencových hornin je cca 32 km dlouhý a až 8 km široký. Přes poměrně malou nadmořskou výšku, od 209 m n. m. (hladina Berounky u Karlštejna) do 498,9 m  n. m. (vrch Bacín), se zde vytvořil pestrý a členitý reliéf zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, jejichž údolí mají místy až kaňonovitý ráz. V Českém krasu je evidováno na 680 jeskyní, od pouhých slují, až po složité propasťovité systémy. Mnohé z nich jsou také významnými archeologickými nalezišti.
Český kras je od roku 1972 chráněnou krajinnou oblastí, vyhlášenou Výnosem Ministestva kultury ČR čj. 947/72-II/2 ze dne 12. 4. 1972 na rozloze 12.823 ha.
 

Koněpruské jeskyně

  • leží v jihozápadní části Českého krasu (Karlštejnská pahorkatina) ve vrchu Zlatý kůň (475,9m n. m.), 6 km jižně od Berouna, na území národní přírodní památky Zlatý kůň, která je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras;
  • s celkovou délkou 2050 m dosud známých chodeb a dómů o výškovém rozpětí (denivelaci) přesahujícím 70 m, tvoří třípatrový systém, největší v Čechách;
  • jsou unikátním geomorfologickým fenoménem, nalezištěm prvohorních zkamenělin a mineralogickou lokalitou světového významu;
  • jsou významným paleontologickým nalezištěm kosterních pozůstatků obratlovců a dalších živočichů, obývajících území středních Čech od třetihor po současnost;
  • jsou archeologickou lokalitou s nálezy kosterních pozůstatků lidí a jejich nástrojů ze starší doby kamenné;
  • byly ve středověku užívány jako tajná dílna penězokazů;
  • patří v Českém krasu k nejcennějším biotopům přísně chráněných druhů letounů – netopýrů a vrápenců;
  • od roku 1959 mají část středního a svrchní patro zpřístupněno veřejnosti; prohlídková trasa je dlouhá 620m a její absolvování trvá cca 1 hodinu;
  • mají celoroční teplotu vzduchu 10,6°C a vlhkost až 100%.

Koněpruské jeskyně n YouTube ve tří dimenzionálním zobrazení od Martina Moronga:

The Creation of Spatial Model of Koněprusy Cave

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.