další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Koněpruské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

 

Vznik a vývoj Koněpruských jeskyní
Koněpruské jeskyně patří mezi jeskyně krasové, které vytváří voda v rozpustných horninách, u nás převážně ve vápencích. Představy o genezi Koněpruských jeskyní se různí. Shoda panuje v názoru, že jsou velmi staré, minimálně desítky milionů let a jsou výsledkem vývoje přinejmenším od třetihor. Pravděpodobně prvotní vertikální dutiny, na jejichž vzniku se mohly podílet i termální vody z hlubin, byly postupně přetvářeny vodou atmosférickou v závislosti na zahlubování říční sítě. Vyšší jeskynní patra jsou starší, spodní nejmladší. Lze však předpokládat, že vývoj byl mnohem složitější, polycyklický a odrážel kolísání hladin podzemních vod v závislosti na výškových změnách Českého masivu. Jisté je, že současnou modelaci jeskynním prostorám vtiskla převážně koroze, na mnoha místech i řícení vápencových lavic a mimořádné množství sedimentárních výplní – jeskynních hlin a jílů. V průběhu vývoje byly různé části jeskyní zaplavovány vodou, zaplňovány sedimenty a opět vyprazdňovány, jejich rozměry, vzájemné souvislosti a tvary stále proměňovány. Je však prakticky vyloučeno, že by jeskynní systém byl protékán a utvářen stálým a souvislým podzemním tokem.
Úrovně tří známých jeskynních pater, uspořádání a tvary chodeb odráží geologickou stavbu Zlatého koně a texturu vápenců. Nejvýše položené, prostorově nejmenší a zřejmě nejstarší patro – Mincovna, vzniklo v barevných suchomastských vápencích a jeho vysoké chodby oválného průřezu se vytvořily na svislých tektonických poruchách – diaklázách a zlomech. Nejrozsáhlejší střední patro jeskyní s širokými chodbami a rozlehlými síněmi sleduje výrazné rozhraní a sedimentační hiát mezi koněpruskými vápenci v podloží a suchomastskými v nadloží. Mírný úklon tohoto rozhraní způsobil též úklon celého patra k severu a jeho odklon od horizontu zavinil rozsáhlé řícení skalních stropů v jižních částech systému. Méně rozsáhlé je také spodní patro jehož chodby sledují vertikální zlomy v masivních koněpruských vápencích bez výraznější vrstevnatosti a jsou proto většinou relativně úzké a vysoké. Všechna patra jeskyní propojují vertikální komíny či propasti. Řada průzkumných sond prokázala, že větší část jeskynního systému je zaplněna druhotnými jeskynními sedimenty a dnešní volné prostory jsou jen zlomkem podzemních dutin vzniklých v masivu Zlatého koně.
 
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.