další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Punkevní jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Čarovné tóny Macochy, foto J. FlekV roce 1956 byl Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Punkevní jeskyně s Macochou a okolními krasovými žleby, jsou centrem národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. Všechny podzemní i povrchové krasové jevy, jejich živé i neživé součásti, jsou přísně chráněny podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Od roku 1991 jsou jeskyně ve správě a přímé péči odborné organizace státní ochrany přírody. Punkevní jeskyně i okolní naučné stezky presentují návštěvníkům přírodu, její vývoj a zákonitosti. Podle přísného provozního režimu, limitujícího počty a frekvenci návštěvníků slouží jeskyně veřejnosti i odborným exkurzím. Příležitostně se v Předním dómu a na dně Macochy konají také pěvecké a hudební koncerty.

V celém jeskynním systému pokračuje speleologický průzkum, dokumentace, mikroklimatické, hydrochemické, geologické a další výzkumy, které doplňují studium přírodních procesů a vlivu člověka na krasový ekosystém. Umožňují také zlepšovat odbornou péči a ochranný i provozní režim této mimořádné přírodní památky.

Pozoruhodné výsledky přináší zejména mikroklimatická sledování těchto dynamických podzemních prostor, stejně jako potápěčské průzkumy hlubin macošských jezírek, jejichž dna dosud nebylo dosaženo.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.