další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Spustit virtuln prohldku

OCHRANA A VÝZKUM

Řez gejzírovým stalagmitem, foto Petr ZajíčekVšechny jeskyně i povrchové krasové jevy Hranického krasu jsou chráněny podle § 10 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, některé jsou navíc součástí zvláště chráněných území. Hranická propast a přilehlé závrty s cennými botanickými společenstvy leží na území Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, vyhlášené v roce 1952 na ploše 37,45 ha.

Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou součástí Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, vyhlášené v roce 2003 a zahrnující krasový svah levého břehu Bečvy na ploše 7,74 ha. Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou od roku 1991 spolu s ostatními veřejnosti zpřístupněnými jeskyněmi ve správě a přímé péči ústřední odborné organizace státní ochrany přírody. V souladu s dlouhodobým programem očisty jeskyní i konkrétních plánů péče byla realizována řada dílčích očistných zásahů, které částečně přiblížily jeskyni jejímu přirozenému stavu před zpřístupněním. Tento záměr dovršila celková rekonstrukce návštěvní trasy spojená s důslednou sanací a výklizem horninových deponií z dřívějších období a s instalací moderních ochranných opatření. Podle režimu, který limituje počty i frekvence skupin návštěvníků, tak jeskyně slouží nejen veřejnosti, ale i odborným exkurzím a výzkumu.

Unikátní jeskynní systém je předmětem zájmu odborníků různých vědních oborů. Specifické jeskynní mikroklima je precisně monitorováno špičkovým systémem analyzátorů na mnoha místech v jeskyni současně. Zjištěné soubory dat o teplotě, vlhkosti, tlaku a koncentraci oxidu uhličitého pomáhají nejen při ochraně návštěvníků a zaměstnanců, ale jsou i cenným přínosem vědeckému poznání.

Od roku 1998 probíhá intenzívní výzkum vzniku a vývoje jednotlivých typů hydrotermálních sintrů, tedy „koblihových" povlaků a zejména „gejzírových" stalagmitů. Pomocí speciálních analýz byly zjištěny nové skutečnosti popírající v některých případech dosavadní teorie. Neoddělitelnou částí výzkumu je rovněž zkoumání příčin pohybu a změn koncentrací oxidu uhličitého. Moderními metodami jsou také upřesňovány výskyty různých minerálů, a to zejména na aragonitové výzdobě Opony v Jurikově dómě.

Systematickým jeskyňářským průzkumem a prolongací nezpřístupněných částí jeskyní se od roku 1991 zabývají členové České speleologické společnosti - základní organizace 6-23 Aragonit, která zde má svoji domovskou lokalitu.

 

 

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.