další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Minerální výplně

 Turecký hřbitov, foto Petr ZajíčekUhličitan vápenatý (CaCO3), stavební sloučenina vápence, krystalizuje ve třech modifikacích: Kalcit je nejrozšířenější. Krystalizuje v trigonální soustavě a vytváří krystaly nazývané klence a skalenoedry.

Aragonit je vzácnější, vysokoteplotní modifikace. Krystalizuje v soustavě kosočtverečné (rombické) a tvoří zpravidla jehlicovité krystaly.

Vaterit je vzácná modifikace krystalizující v hexagonální soustavě. Zbrašovské aragonitové jeskyně a jejich minerální vody mají dostatečné teplotní a chemické podmínky pro vznik aragonitu.

 Vedle jehlicovitých agregátů v jeskyni vytváří i celistvé povlaky. Kalcitové výplně jsou v jeskynních prostorách zastoupeny téměř všemi běžnými druhy krápníkové výzdoby, zejména sintrovými povlaky, stalaktity, stalagmity a záclonkami. Velmi hojné jsou také různobarevné povlaky s hrachovitými výrůstky, nazývané pizolity, které často nasedají na masivnějších krápnících. Dalším unikátem Zbrašova jsou raftové stalagmity, které vyrůstaly na dně jeskynních nádrží postupným hromaděním tenkých lupínků sintrových povlaků. Ty nejprve vznikly odpařováním vody na hladině jezer (plavaly - odtud „rafty") a postupně byly skapávající vodou rozbíjeny a snášeny na dno. Jejich kuželovité hromádky na dně nádrží byly poté zpevněny následnou rekrystalizací.  Ve Zbrašovských aragonitových jeskyních také naleznete až několik decimetrů silné povlaky stěn a stropů - tyto oblé útvary „koblih" tvoří převážně kalcit s příměsemi oxidů železa. Tato hydrotermální výzdoba vznikala na stěnách pod hladinou podzemních jezer minerální vody. Podle své vrstevnaté struktury a výrazných barev byly také nazývány „hranickým onyxem".

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.