další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Array

Správa jeskyní České republiky
státní příspěvková organizace

Květnové náměstí čp.3, 
CZ - 252 43 PRŮHONICE
GPS: 50°0'3.4"N;  14°33'33.3"E
Tel.:  271 000 040 - sekretariát ředitele 
E-mail: spravajeskynicr@caves.cz
ID datové schránky: sxwrr4r

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 30037031/0710
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331

Statutární zástupce: RNDr. Jaroslav Hromas - ředitel organizace

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Pohled na budovu SJČR z průhonického parku, foto J. Macek

Správa jeskyní ČR sídlí v Průhonicích v budově bývalé pošty, tzv. Stará pošta. která se nachází v areálu hotelu Floret.

Autem:  Sjezd z dálnice D1 - Praha Brno Exit 6 - Průhonice, na náměstí odbočit do areálu hotelu Floret. Parkování v areálu a v obci.

MHD hlavního města Prahy:  Autobusy jezdí v krátkých časových intervalech po celý den. 1. tarifní pásmo. 

Linky č.  363, 385 - od stanice metra C Opatov

http://www.dpp.cz 
http://www.jizdnirady.cz

Kontakty na jednotlivá pracoviště zde a na stránkách jeskyní.

Základní Letecká
Kontakty na pracovníky správy jeskyní:
Jméno Zaměření telefon email
Andrlíková Dagmar obchodní referentka, skladnice, Blansko +420 516 527 625 dagmar@cavemk.cz
Baštýřová Hana finanční referent CHJ +420 381 299 253 bastyrova@caves.cz
Bílková Daniela Ing. vedoucí sekretariátu ředitele, Průhonice +420 271 000 042 bilkova@caves.cz
Blažek Miloslav průvodce, převozník, PJ +420 516 418 602
Bodláková Radoslava Mgr. průvodce, KaJ +420 516 413 161 bodlakova@caves.cz
Coufalová Drahomíra vedoucí Mladečských jeskyní +420 585 347 148 mladec@caves.cz
Čala Jiří převozník, průvodce, PJ +420 516 418 602
Černý Slavomír správce informačních technologií, průvodce ZAJ +420 581 601 866 cerny@caves.cz
Ditrich Mojmír převozník, průvodce, PJ +420 516 418 602
Dlabolová Hana finanční referent, zástupce vedoucího, BDJ +420 481 682 164 dlabolova@caves.cz
Drbal Karel Ing. náměstek ředitele, vedoucí Chýnovské jeskyně +420 271 000 044, +420 381 299 034 drbal@caves.cz
Dvořáček Robert vedoucí Jeskyně Výpustek + 420 516 439 111 vypustek@caves.cz
Dvořák Libor převozník, průvodce, PJ +420 516 418 602
Flek Jan Ing. vedoucí pracoviště, báň.-bezp. technik, speleolog, Blansko +420 516 527 616 flek@caves.cz
Fleková Pamela Bc. pracovnice informační služby, Skalní mlýn +420 516 413 575 info@caves.cz
Foitová Ivana zástupce vedoucí, průvodce JNŠ +420 584 423 129
Fránková Marie pokladní, průvodkyně, PJ +420 516 418 602
Gabriš Jakub Ing. speleolog, informační technik +420 516 527 615 gabris@caves.cz
Gabrišová Jana vedoucí informační služby, Skalní mlýn +420 516 413 575; 516 410 024 gabrisova@caves.cz
Geisler Štěpán provozní technik, průvodce, údržbář, pokladník +420 581 601 866 geisler@caves.cz
Gotthard Martin průvodce, prodavač, údržbář
Habrovanská Milena průvodce PJ +420 516 418 602
Hájek Luboš Ing. speleolog, průvodce CHJ +420 381 299 034
Hasoň Jaroslav provozní elektrikář, Blansko +420 516 527 618
Hasoňová Miluše vedoucí Sloupsko-šošůvských jeskyní +420 516 435 335 sloupskososuvske@caves.cz
Hebelka Jiří vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu, Blansko +420 516 527 612; +420 516 413 715 hebelka@caves.cz
Hebelková Eva Bc. vedoucí Jeskyně Balcarka +420 516 444 330 balcarka@caves.cz
Hladký Milan propagace, Průhonice +420 271 000 059 hladky@caves.cz
Horáková Hana Bc. průvodce, JV +420 516 439 111
Hromas Jaroslav RNDr. ředitel SJ ČR, Průhonice +420 271 000 043 hromas@caves.cz
Hrubá Lenka průvodce, PJ +420 516 418 602
Hušková Dobroslava pokladník, BDJ +420 481 682 167
Jarůšek Josef zástupce vedoucího, převozník, průvodce PJ +420 516 418 602
Jelínková Hana průvodce v JB +420 516 444 330
Kadlecová Kristýna provozní technik, průvodce, pokladník, prodavač, JNP +420 584 421 284
Kakáčová Jaromíra zástupkyně vedoucího SJMK, vedoucí ekonomického oddělení, Blansko +420 516 527 619 kakacova@cavemk.cz
Kapusta Petr průvodce, zámečník, údržbář, pokladní, prodavač, JNT +420 519 321 718
Koktanová Eva vedoucí TO, Průhonice +420 271 000 047 koktanova@caves.cz
Kolařík Jiří Bc. vedoucí JNT +420 519 321 718 turold@caves.cz
Komaško Alexandr vedoucí Koněpruských jeskyní +420 311 622 405 koneprusy@caves.cz
Komašková Alena Ing. zástupce vedoucího KoJ, finanční referent KoJ +420 311 622 405 komaskova@caves.cz
Koudelka Martin Ing. vedoucí JJ +420 585 345 451 javoricko@caves.cz
Krejča František zástupce vedoucího, provozní technik CHJ +420 381 299 034
Kroupa Luděk údržbář, Blansko +420 516 527 618
Krpcová Badalová Jaromíra průvodce PJ +420 516 418 602
Kubalák Martin Bc. vedoucí JNP +420 584 421 284 pomezi@caves.cz
Kuběnová Jitka průvodce SŠJ +420 516 435 335
Mazalová Jana Ing. referát plánu a rozpočtu, Průhonice +420 271 000 050 mazalova@caves.cz
Mertová Dagmar účetní, Průhonice +420 271 000 054 mertova@caves.cz
Mevaldová Petra dokumentátor, průvodce BDJ +420 481 682 167
Miceská Romana asistentka SŘ, Průhonice +420 271 000 040 miceska@caves.cz
Milka Dušan Mgr. vedoucí BDJ +420 481 682 164 bozkov@caves.cz
Most Jakub průvodce KoJ +420 311 622 405
Mrázková Ivana Ing. správce inf. technologie, knihovnice, Průhonice +420 271 000 056 mrazkova@caves.cz
Nováková Tereza pokladní, průvodce KaJ +420 516 413 161
Novotná Zdeňka zástupkyně vedoucí, finanční referentka, průvodkyně, ZAJ +420 581 601 866 novotna@caves.cz
Ondráček Jaroslav průvodce, JV + 420 516 439 111 rezervace.vypustek@caves.cz
Ondroušek Jiří průvodce, převozník PJ +420 516 418 602
Ouhrabka Vratislav Mgr. hlavní důlní měřič, geolog-speleolog, Bozkov +420 481 682 167 ouhrabka@caves.cz
Pánek Josef domovník, údržbář BDJ +420 481 682 167
Pavelka Hynek vedoucí provozu PJ +420 516 419 701 punkva@caves.cz
Pernica Pavel průvodce, převozník PJ +420 516 418 602
Plíšek Roman Ing. vedoucí Kateřinské jeskyně +420 516 413 161 katerinska@caves.cz
Plíšková Jana finanční referent, Blansko +420 516 527 620 pliskova@cavemk.cz
Přibyl Lubomír Ing. náměstek ředitele, statutární zástupce, Průhonice +420 271 000 046 pribyl@caves.cz
Přibylová Eva sekretářka SJMK, Blansko +420 516 527 611 pribylova@cavemk.cz
Přibylová Monika mzdová účetní, Průhonice +420 271 000 052 pribylovamo@caves.cz
Řeháková Šárka průvodce v BDJ +420 481 682 167
Sedláková Eva finanční referent JJ +420 585 345 451 sedlakova@caves.cz
Schőn Zdeněk průvodce, převozník PJ +420 516 418 602
Sikorová Jana prodavačka PJ +420 516 418 602
Smítal Radek průvodce, údržbář JJ +420 585 345 451
Strakerle Pavel vrátný PJ +420 516 418 602
Suldovská Olga Ing. správce ICT, dokumentátorka, Průhonice +420 271 000 057 suldovska@caves.cz
Svoboda Vladimír provozní technik KoJ +420 311 622 405 M.Sverepy@seznam.cz
Svobodová Kateřina průvodce KoJ +420 311 622 405 mostova@caves.cz
Šebek Jan údržbář, Blansko +420 516 527 618
Šejblová Marcela hlavní účetní, Průhonice +420 271 000 051 sejblova@caves.cz
Šimečková Barbora vedoucí Zbrašovských aragonit. jeskyní +420 581 601 866 zbrasov@caves.cz
Šimek Miroslav provozní technik v BDJ +420 481 682 167
Šimek Martin Ing. stavební dozor simek.martin@volny.cz
Šindelková Ilona referent majetkové správy, personalistka, Blansko +420 516 527 624 sindelkova@cavemk.cz
Šišma Pavel zástupce vedoucího, provozní technik JJ +420 585 345 451
Štaffová Gabriela průvodce v JB +420 516 444 330 balcarka@caves.cz
Štěrbová Hana průvodce v CHJ +420 381 299 034
Štrobichová Ludmila referent technického oddělení, Průhonice +420 271 000 058 strobichova@caves.cz
Švubová Eva Ing. finanční referent, prodavačka, pokladní +420 584 421 284 svubova@caves.cz
Trojanová Marcela Ing. účetní +420 271 000 055 trojanova@caves.cz
Vacátko Zdeněk provozní elektrikář v BDJ +420 481 682 167
Vandělík Josef provozní elektrikář CHJ +420 381 299 034
Vaverková Simona finanční referent, pokladní JNT +420 519 321 718
Vecková Stanislava referát personální práce, Průhonice +420 271 000 053 veckova@caves.cz
Vinš Tomáš průvodce, údržbář KoJ +420 311 622 405 vins@caves.cz
Vozábalová Evelyna vedoucí JNŠ +420 584 423 129 spicak@caves.cz
Zajíček Petr RNDr. radiační technik, speleolog, fotograf; Blansko +420 516 527 613 zajicek@caves.cz
Zajíčková Pavlína průvodce, pokladní SŠJ +420 516 435 335
Záleský Aleš Mgr. průvodce, údržbář KoJ +420 311 622 405 zalesky@caves.cz
Zapletal Zdeněk provozní elektrikář JJ +420 585 345 451
Zapletal Zdeněk Ing. vedoucí technického oddělení, Blansko +420 516 527 622 zapletal@caves.cz
Zdílna Tomáš průvodce KoJ +420 311 622 405
Zouhar Antonín dopravní referent, Blansko +420 516 527 622 zouhar@cavemk.cz
Zouhar Aleš provozní elektrikář, údržbář, Blansko +420 516 527 618
Zukal Petr provozní elektrikář, údržbář, Blansko +420 516 527 618
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.