další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Array

Tobogan zbudovaný před Balcarkou na dopravu materiálu, foto J. FlekPéče o jeskyně je spojena s co nejšetrnější prezentací jeskyní a se zajištěním jejich údržby.  Nezapomíná se na nápravy některých chyb či problematických zásahů provedených našimi předchůdci. Návrat jeskyní do stavu před jejich objevením je sice nereálný,  lze však usilovat o minimalizaci škod způsobených člověkem v minulosti. K tomuto cíli vede řada opatření, která Správa jeskyní ČR postupně realizuje.

Nejsložitějšími a investičně nejnákladnějšími opatřeními jsou kompletní rekonstrukce návštěvních tras. VýsledkemOpravy můstků v jeskyni Na Špičáku, foto J. Flek rekonstrukce jsou nové povrchy tras z kvalitních betonových směsí, zábradlí, lávky či visutá schodiště z nekorodujících materiálů a v neposlední řadě nasvícení podzemních prostor. Kromě elektrických rozvodů se v  trasách ukrývají kabely monitoringu prostředí, zabezpečovací, komunikační a ozvučovací techniky a rozvody vody.

Často diskutovaným tématem ochrany jeskyní je  otázka likvidace nežádoucí vegetace a dalších organických i anorganických znečištění, které se do jeskyní dostávají spolu snávštěvníky.

Většina z rozsáhlého souboru managementových opatření prováděných ve zpřístupněných jeskyních je  v současné době financována z účelově  poskytnutých dotací MŽP ČR v rámci podprogramu "Péče o nezcizitelný státní majetek ve ZCHÚ".

Všechny zpřístupněné jeskyně jsou součástí zvláště chráněných území, proto jsou zásahy a opatření součástí plánů péče o tato území a Správa jeskyní ČR při jejich zpracování úzce spolupracuje s ostatními orgány ochrany přírody.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.